Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ИЗГОТВЯНЕ НА „ПЛАН ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА БЕДСТВИЯ И АВАРИИ”

научи повече

 

Запитване за цена

*Всички полета са задължителни !

Информация за Вашата фирмата
Видове замервания и обучения

Моля отбележете желаните от Вас замервания и обучения

Вид контрол

1

Дневно ниво на експозиция на шум и върхово звуково налягане

2

Микроклимат

3

Осветление

4

Контрол на вентилационни и климатични инсталации

5

Контрол на защитна заземителна уредба

6

Контрол на мълниезащитна заземителна уредба

7

Контрол на изолационно съпротивление 

8

Контрол на импеданс Zs на контура „фаза-защитен проводник”

9

Контрол на ефективността на прекъсвачи за защитно изключване

Въпроси
Лице за контакти

Обучения, свързани с изискванията на Наредба № РД-07-2 /16.12.2009год. за условията и реда за провеждането на периодично ОБУЧЕНИЕ ЗА ИНСРУКТАЖ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ по правилата за осигуряване на здравословни, и безопасни условия на труд (ДВ бр.102/2009г.)

Провеждане на ОБУЧЕНИЕ И ИЗПИТ ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ГРУПА , съгласно изискванията на Правилника за безопасност, и работа в електрически уредби на електрически, и топлофикационни централи, и по електрически мрежи.

За провеждане на ОБУЧЕНИЕ И ИЗПИТ ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ГРУПА по безопасност при работа, съгласно изискванията на Правилника за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически, и топлофикационни централи, и по топлопреносни мрежи, и хидротехнически съоръжения

Провеждане на обучение „СТРЕС НА РАБОТНОТО МЯСТО” (на присъстващите се издава удостоверение)

Провеждане на други обучения свързани с ПСИХОЛОГИЧЕСКИЯ КЛИМАТ НА РАБОТНОТО МЯСТО

Стара Загора
ул. "Княз Александър Батенберг" 28
 СИТИЦЕНТЪР офис 32 и 33
Тел./Факс: 042/ 60 22 09; GSM: 0886/ 90 90 20

e-mail: stm@medishtit.com

За нас | Дейности | Цени | Контакти