помощ за клиенти

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ПОКАНА 
ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ

"Медищит - СТМ" ООД извършва извънабонаментни обучения, свързани с изискванията на Наредба № РД-07-2 /16.12.2009год. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ бр.102/2009г.).

изтегли покана

"Медищит - СТМ" ООД организира извънабонаментно обучение за оказване на първа долекарска помощ (3 дневен курс - общо 24 часа).


НОВИ УСЛУГИ

От 01.06.2010 "Медищит - СТМ" ООД предлага нови извънабонаментни услуги.

 

научи повече

 

Добре дошли в интернет страницата на Служба Трудова Медицина "МЕДИЩИТ - СТМ"  ООД

СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА "МЕДИЩИТ – СТМ” ООД  е създадена  съгласно Наредба № 3 от 25.01.2008год. за Условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина, издадена от МЗ  и МТСП (ДВ,бр.14/12.02.2008год.).
Службата е регистрирана в МЗ под регистрационен №305-1/03.11.2009год.

Съгласно чл.25, ал.3 от Законa за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) от 23.12.1997год. работодателите се задължават да осигуряват обслужване на своите работници и служители от служби по трудова медицина.

КАКВИ са основните цели на работа на Служба Трудова Медицина според ЗЗБУТ?

Службите по трудова медицина консултират и подпомагат работодателите, комитетите и групите по условия на труд в планирането и организирането на дейностите по:
- осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд;
- укрепване на здравето и работоспособността на работещите във връзка с извършваната от тях работа;
- приспособяване на работата към възможностите на работещия, като се отчита неговото физическо и психическо здраве.

 

 

СТАРА ЗАГОРА
ул. "Княз Александър Батенберг" 28
 СИТИЦЕНТЪР офис 32 и 33
Тел./Факс: 042/ 60 22 09; GSM: 0886/ 90 90 20

e-mail: stm@medishtit.com

за нас | услуги | цени | помощ за клиента | контакти