Неврология

В неврологичният кабинет се лекуват и проследяват широк спектър заболявания на нервната система:

мозъчносъдови заболявания
множествена склероза
Болест на Алцхаймер, други дегенеративни и съдови деменции;
Болест на Паркинсон;
други невродегенеративни заболявания
епилепсия
полиневропатии
главоболие и други болкови синдроми
радикулити и невралгии
заболявания на автономната нервна система

Специалистите, които извършват прегледи са с дългогодишен опит в диагностика и лечение на неврологичните заболявания.
Кабинетът разполага със съдов доплер за диагностика на заболявания на каротидните и вертебрални артерии.
След преглед в кабинета пациентите могат да се насочат за магнитно резонансна томография, компютърна томография, електроенцефалография и електромиография.


Нашите невролози