За Нас

В Медицински център Медищит работят екип от специалисти с желанието да бъдат максимално полезни за пациентите, да са техни консултанти за постигане на по-добро здраве и качество на живот. В МЦ Медищит държим изключително на профилактиката, като най-надеждно оръжие в ръцете на съвременната медицина за подобряване качеството на живот на нашите пациенти.