Гинекология

В кабинета се извършват специализирани гинекологични прегледи както и прегледи и консултации по програма " Майчино здравеопазване". Кабинетът е оборудван с медицинска апаратура позволяваща извършване на диагностични и лечебни амбулаторни дейности в областта на акушерството и гинекологията.

профилактични гинекологични прегледи
колпоскопия с/без биопсия
електрокаутеризация
проследяване на бременност
3D/4D ехография
кардиотокография ( NST)и др
За диагностично уточняване се извършват микробиологични, серологични, хормонални изследвания.

Работи се и по договор със здравна каса и някои здравно-осигурителни фондове, срещу заплащане по фактура. Специалисти, работещи в кабинета са д-р Гидикова и д-р Малева.


Нашите гинеколози